Posláno autorem: Vesper | 10.7.2014

Z vln, které zkameněly (dojmy z výstavy Bohuslava Reynka)

Oči léta. Bolí. Hynou.

Nevzpomínej. Vzpomenu.

Až do poloviny září probíhá ve Valdštejnské jízdárně v Praze výstava celoživotního výtvarného díla Bohuslava Reynka, významného českého básníka a grafika, navíc v naší rodině velmi ctěného a obdivovaného. Doslova odbornicemi na jeho dílo jsou především moje maminka a sestra Elischka – ta nejenže vlastní jednu originální grafiku, ale dokonce se seznámila se Bohuslavovými syny, Jiřím a Danielem, i s legendárním domem v Petrkově. Že obě mají navíc nastudovánu veškerou dostupnou literaturu, asi netřeba dodávat. Vedle této fundovanosti pochopitelně vypadám jako intelektuální nedochůdče, protože ač samozřejmě znám Reynkovy básně i výtvarné počiny, můj vztah k jeho tvorbě nikdy nebyl zcela jednoznačný. Mnohem více mě oslovují Danielovy překrásné fotografické montáže. To ovšem neznamená, že bych si současnou pražskou výstavu nechala ujít.

Expozice byla otevřena již v polovině dubna, od 9. 7. jsou její součástí i Chagallovy biblické ilustrace. Reynek ho prý měl rád, já si ale nemohu pomoci, a jakkoli chovám úctu k výtvarnému umění, Chagalla nesnáším. Dokonce natolik, že jsem jeho křestní jméno sama pro sebe změnila na Mazal. :)

Ale zpátky k Reynkovi. Kurátorkou výstavy, nazvané REYNEK – GÉNIUS, NA KTERÉHO JSME MĚLI ZAPOMENOUT, je Bohuslavova vnučka a Danielova dcera Veronika. Ta shrnula obsah projektu následovně: Vystaveno je grafické dílo, jež vzniklo v petrkovském „ateliéru“, v kuchyni u kamen. V grafických listech se odráží celý Reynkův svět – stěžejní jsou krajiny, zátiší, biblické motivy, výjevy každodenního života. Reynek skrze grafiku se snaží uklidnit své vize, inspirován vírou vycházející přímo z Bible, ze staré zbožnosti. I tyto náměty jsou zasazeny do bezprostředního okolí statku, Bible je přenesena do zahrad petrkovských. Ve svých grafikách oživuje věci, rostliny i sluneční paprsky. Klade rovnocenně citlivost a sílu vyjádření vedle hloubky emocí a vše propojuje virtuozitou, dokonalostí a objevností v harmonický celek. Propagace se ujalo studio Najbrt a nutno podotknout, že výsledek není příliš uspokojivý. Propagační materiály jsou vizuálně rozbité a podobně jako u jiných současných prací tohoto studia se zdá, jakoby Najbrt příliš spoléhal na svou pozici nejznámějšího současného grafického designéra v našich zeměpisných šířkách, a neobtěžoval se tématem hlouběji zabývat. Více jak 300 exponátů je rozvěšeno po 4 metry vysoké a 200 metrů dlouhé stěně, která z jízdárny tvoří skutečný labyrint (architekt Miroslav Vavřina, supervizor Frederico Díaz). Světlo je velmi tlumené, a grafiky, jejichž rozměr se pohybuje v rozmezí formátů A6–A5, citlivě nasvícené, příšeří navíc podvědomě nutí návštěvníky k tichosti a soustředění, což je pro správné vnímání Reynkových děl nejen potřebné, ale přímo nutné.

Myšlenka má unavená
neví, kde se nasytí;
aspoň hledá, kde je stěna,
o kterou se opříti…

 (Svítání v zimě)

Většina vystavených děl vznikla technikou suché jehly a leptu, 30 obrazů přiblíží Reynkovy experimenty s metodou cliché verre (leptání, malování nebo kreslení na průhledný povrch – skle, fotografický film nebo desku a tisk výsledného obrazu na světlocitlivý papír). Tematicky a zcela obecně lze vystavené Reynkovy grafiky – podobně jako jeho básně – rozdělit na biblické, přírodní a ty ostatní.

Bože můj, hořím nadějí,
že věci, které se nedějí,
se stanou,

že přece skončí se výsměšná step,
v které, cest nevida, chodím jak slep
a prahnu

(Radost)

Bohuslav-Reynekzdroj: http://www.patriksimon.cz

Z biblických výjevů se Bohuslav Reynek zabýval především dramatickými, resp. přímo drastickými scénami. Mezi nejhojněji zastoupená témata patří pašijové scény: Jidášův polibek, Ježíšova úzkost v Getsemanské zahradě, Ecce homo, ukřižování, výjevy zpod kříže nebo křížové cesty, ukládání do hrobu a Pieta. Vzkříšení ani jediné a Cesta do Emauz, Galilea nebo Klanění tří králů jsou spíše výjimkou. Ze starozákonních příběhů se pak nejčastěji objevuje motiv trpícího Joba a Salome s hlavou Jana Křtitele. Grafiky mají více symbolických rovin, volbou barev počínaje a detailními komponenty konče. Je zřejmé, že jejich autor měl biblické příběhy nejen pečlivě nastudované, ale i mnohokrát prorozjímané. Postavy Ježíše a Panny Marie jsou často zasazeny do prostředí petrkovské krajiny, popř. se scéna odehrává přímo v místnosti, kde Reynek tvořil, jakoby Krista viděl přímo před sebou u okna nebo třeba u kamen. Na druhou stranu ona jednoznačná inklinace ke zpodobňování pochmurných scén budí neodbytný pocit, že za nimi stojí člověk snad ne přímo nešťastný nebo depresivní, ale posmutnělý, člověk, který na vlastní kůži zažil nespravedlnost, nepochopení a odmítání, ale nerezignoval, a v bolesti se ztotožňoval s trpícím Bohem. Nejtvrdší si hledám štěstí, štěstí uprostřed bolestí jako démant v prstenu… (Štěstí)

Upřímně řečeno, Reynkovo vidění biblických scén ve mně vyvolává stejně nejistý pocit jako jejich básnické zpodobnění. Setkání s autentickým a hlubokým prožíváním víry mě zneklidňuje a mate, protože – ač věřící – něčeho takového sama nejsem schopna.

brhlikzdroj: http://www.chagall-reynek.cz

V slunném únorovém ránu,
tvrdém jako z porcelánu,
ptáče pod okny mi tiká,
volá srdcí zahradníka;
tiká tichem beze břehů,
úzkost po hladinách sněhu
neúprosných rozbíhá se,
rozpuštěna v táhlém hlase
osamělém… Velikonoce,
žel, jen jedenkrát jsou v roce,
nouze jest o vykoupení
větší nežli o chléb denní,
jehož nelze polykati
pro bolest, jež s vášní katí
hrdlo hladové nám svírá…
Pane, nedávej nám štíra,
dej nám aspoň drobty psíků,
rozehřejí na jazyku,
který div se nevzňal kvíle…
Kraj jest jako vejce bílé
černě prožíhané stromy.
Kdy se skořápka rozlomí,
kdy jak poupě rozevře se
jako zamrzlá tůň v lese
a kdy ptáčeti, jež tiká,
ozve se hlas zahradníka,
který, shodiv sníh a plátna,
oděn v ran roucha brunátná,
náhle osvítí nám stezku
v dlani květem snu a blesku?

(V postě)

Nebiblickým postavám dominuje Don Quijote, k jehož charakteru měl prý Reynek blízko. „Měl něco společného s Donem Quijotem. Ta nezávislost, v tom si byli blízcí,“ potvrzují i jeho synové, kteří jej mj. nazývají i „továrnou na iluze“.

Druhou kategorií grafik jsou krajinky a zátiší z petrkovského domu. Musím říct, že ty mě přímo okouzlily. Jsou jemné, poetické a propracované do posledního lístečku či stébla trávy. Život do nich vnášejí umně zakomponovaná zvířátka, především Reynkovy milované kočky a ptáčci, ale i koníci, motýli, zajíci, veverky a dobytek. Jak vidno, člověk vybavený pozorovacím talentem a silnou vnímavostí se nepotřebuje za inspirací honit přes půl světa. Nemusí ani překročit práh.

vzkriseni_lazarazdroj: www.galerieart.cz

Kdo chodí tmami,
napřáhne dlaně.
Strom v cestě mámí,
zkrvácí skráně.

Čí stín jde s námi
za rány dlaně?
Cest cíl neznámý
chce peníz daně.

(Cesta tmou)

oranizdroj: http://www.patriksimon.cz

Matka černá v černé pleny
děti dne má obaleny,
děti černé, dřímot stíny,
mrtvé třikrát do hodiny.

Proudy noci, věčná voda.
Pletou se vln chladné chvíle.
Lesknou se pěn nože bílé.
Zabíjejí. Pro Heroda.

(Nespavost)

pieta zdroj: http://www.chagall-reynek.cz

Hodiny odbily. Semena stínu.
Sypou se. Nerostou. Nemají hlínu.
Chléb bude. Chvátají do smrti mlýnů.

Svítání, zatmění. Hodiny odbily.
V tmy, světla v kamenech Kainovo obilí.
Zas někdo procitá. Někoho zabili.

(Procitání)

pokani ninivezdroj: www.artbook.cz

Blázen jsem ve své vsi,
znají mne smutní psi,
bílí psi ospalí,
plynoucí do dáli,
žádný z nich neštěká:
těší mne zdaleka,
jsou to psi oblaka,
běží a nekvílí.
Smutkem jsou opilí,
kam jdeme, nevíme:
požehnej duši mé.
Pastýři prastarý
s hlubokými dary
měsíci a bdění,
s trny na temeni
těžkém, rozbodaném
jako srdce. Amen

(Blázen)

zatisizdroj: www.zdeneksklenar.cz

Čekají, až zkameněly.

Čekají. Už na anděly.

(Odlet vlaštovek)

—-

Reynek – génius, na kterého jsme měli zapomenout
Valdštejnská jízdárna, Praha / 16. 4. – 14. 9.2014
http://www.chagall-reynek.cz

—-

Venovani


Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

Kategorie

%d bloggers like this: